Rozpoczęcie działalności Klubu Instytutu Jana Olszewskiego w Gdańskufot: archiwum IJO     

W dniu 25.08.2022 r. miało miejsce założycielskie spotkanie gdańskiego klubu Instytutu Jana Olszewskiego. Spotkaliśmy się w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, nawiązując do najlepszych tradycji ruchu łączącego w latach 80-ych ub. wieku wszystkich Polaków, marzących o wolnej i demokratycznej Polsce. Prof. Zbigniew Girzyński przedstawił zarys wykładu o geostrategii rządu premiera Jana Olszewskiego – zainicjowaniu procesu włączenia Rzeczpospolitej w struktury NATO. Nie zabrakło ciekawych dyskusji dotyczących zagadnień społeczno-politycznych i wyzwań, którym w przyszłości będziemy musieli wszyscy sprostać. Chcemy, by idee bliskie Janowi Olszewskiemu nie były pojmowane w sposób wąski, lecz skupiały ludzi o szerokim spektrum poglądów, którym dobro Ojczyzny, jak i lokalnych wspólnot, leży na sercu. Szczerze deklarujemy otwartość na dyskusję ponad bieżącymi, taktycznymi podziałami. Zainteresowanych współpracą gorąco do niej zachęcamy i prosimy o kontakt.