KsiążkiArtur Kłus – Premier Jan Olszewski. Bohater naszych czasów

Monumentalna biografia polityczna premiera Jana Olszewskiego, autorstwa Artura Kłusa.

Dzięki wsparciu Fundacji PZU oraz Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro powstała książka „Premier. Jan Olszewski. Bohater naszych czasów”. To pierwsza na polskim rynku pozycja szczegółowo opisująca kilkumiesięczny okres sprawowania funkcji Prezesa Rady Ministrów przez wybitnego polityka. Autorem książki liczącej 831 stron jest Artur Kłus, który na etapie opracowywania pozycji rozmawiał z ponad 80 osobami: zarówno z ludźmi z najbliższego otoczenia premiera, jak i z jego antagonistami. Przeprowadził również 19 rozmów z samym Janem Olszewskim. Możliwie nowatorskie ujęcie Jana Olszewskiego jako Premiera oraz własne badania empiryczne autora stanowią o oryginalności projektu. Obszerność zbieranego od 7 lat materiału wynika z dbałości o możliwie pełną prezentację postaci.
Książka przedstawia osobę premiera w pełnej perspektywie, wykazując nie tylko złożoność kontekstu politycznego. Koncentruje się na strategii politycznej premiera, jego osobowości, wyznawanych wartościach, motywach działań, procesie decyzyjnym, zarządzaniu i organizacji pracy, kontaktach z najbliższym otoczeniem. Kwestie dotyczące rządu Jana Olszewskiego są tylko uzupełnieniem i tłem do opisu postaci premiera, którego już wyjątkowy proces wyboru na ten urząd jest wart szerszego opisu.

Artur Kłus – od 2007 r. prowadzi kwerendę nt. rządu Jana Olszewskiego. Autor prac naukowych.: „Upadek rządu Jana Olszewskiego na podstawie relacji Tygodnika Solidarność” (SGGW), „Geneza powstania rządu Jana Olszewskiego” (UKSW). Współpracował z Ośrodkiem Karta. Prowadził warsztaty samorządowe dla uczniów. Nagrodzony Mazowieckim Makiem za książkę „Lider w kulturze” (2011). Od kilku lat związany zawodowo z marketingiem. Z wykształcenia socjolog, politolog i pedagog.

Justyna Błażejowska „Wspomnienia Jana Olszewskiego. Ta historia wciąż trwa”

Złożona z 29 obszernych wspomnień książka jest opowieścią o najdramatyczniejszych momentach z ostatnich 120 lat dziejów Polski. To także ciekawa saga rodzinna a przede wszystkim – świadectwo życia jednego z najwybitniejszych polskich polityków XX wieku. Książka ukazuje nieprzeciętną osobowość,  intelekt i poczucie humoru bohatera, jego mocne przywiązanie do swych racji i umiejętność podejmowania decyzji również w skrajnie niekorzystnych sytuacjach. To barwny portret mężczyzny silnego, mądrego i bezkompromisowego wobec zła.

Źródło: PolskieRadio24.pl

Justyna Błażejowska – urodzona w 1983 r. historyk, dr, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Autorka książek: Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990 (2010); Harcerską drogą do niepodległości. Od „Czarnej Jedynki” do Komitetu Obrony Robotników. Nieznana historia KOR-u i KSS „KOR” (2016); Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956–1989 (2018) i in.

Źródło: przystanekhistoria.pl