Kluby – celeKluby Instytutu Jana Olszewskiego – Zawsze bliżej ludzi!

Instytut Jana Olszewskiego, to nowoczesny think tank, którego celem jest odnowa życia społeczno-politycznego w Polsce. Tworzymy nowoczesne rozwiązania dla Polski. Budujemy przestrzeń porozumienia i dialogu. Promujemy wartości umacniające narodową wspólnotę. Naszym patronem jest Jan Olszewski, pierwszy premier wolnej Polski. Dla większości naszych rodaków niekwestionowany autorytet moralny, polityczny, prawniczy. Mąż stanu, którego życiorys stanowi dla Nas inspirację i żywą pobudkę do działania. Uświadamia nam jak ważne jest zaangażowanie w pracę na rzecz dobra publicznego. Instytut Jana Olszewskiego, to wspólnota ekspertów z wielu dziedzin życia społeczno-politycznego, samorządowców, menadżerów i lokalnych aktywistów. Pragnąc poszerzać tę wspólnotę, budować harmonię wielu aktywności i zwiększać siłę oddziaływania, zdecydowaliśmy się na powołanie Klubów Instytutu Jana Olszewskiego. Tylko działając wspólnie możemy zmienić oblicze polskiego życia publicznego. Tylko dzięki wspólnej wiedzy i doświadczeniom możemy sprofesjonalizować działanie administracji państwowej i samorządowej. Tylko łącząc nasze głosy możemy przebić się przez mur dezinformacji i propagandy.

 

DOŁĄCZ DO NASZEJ WSPÓLNOTY

Instytut Jana Olszewskiego zaprasza do włączenia się w budowę nowoczesnego „Programu Przyszłości”. Zainspiruj nas ciekawym rozwiązaniem, zwróć naszą uwagę na istotny problem lub zostań naszym ekspertem. Zbuduj przy naszej współpracy program dla swojego środowiska lokalnego. Weź udział w zbieraniu podpisów pod ważną inicjatywą ogólnopolską. Pomóż nam zorganizować konferencję programową lub debatę ekspercką. Wspólnie z Nami upamiętnij postać i dorobek Jana Olszewskiego. Zależy nam na tym, by szereg samorządów w Polsce otrzymało naszą prośbę o nadanie jednej z ulic, rond lub skwerów imienia Jana Olszewskiego. Przygotowaliśmy specjalne tablice poświęcone pamięci Premiera. Sfinansowaliśmy ich powstanie i chcemy z władzami samorządowymi doprowadzić do umieszczenia ich w stosownych miejscach. Profesor Zbigniew Girzyński przygotował specjalny wykład o „Pierwszym Rządzie Wolnej Polski” – rządzie Jana Olszewskiego. Za pośrednictwem powstających Klubów Instytutu Jana Olszewskiego pragniemy przedstawić ten wykład szerszej publiczności. Ile jest małych, lokalnych organizacji, zajmujących się bardzo konkretnymi celami, które nie mają żadnych szans przebicia się przez system? Mają pomysły, inicjatywy ale nie wiedzą jak je zrealizować? My mamy doświadczenie, wiedzę i możemy pomóc. Chcemy nawiązać współpracę po to, by przygotować nowych, zaangażowanych w lokalne sprawy ludzi do startu w wyborach samorządowych. Pragniemy promować lokalnych liderów.

 

                                                                                                                                                                                    Zapraszamy

Zarząd Instytutu Jana Olszewskiego