Konferencja Instytutu Jana Olszewskiego – Nowa dekada w wymiarze sprawiedliwościfot. Arch. Instytutu Jana Olszewskiego

W Warszawie w sali Związku Rzemiosła Polskiego przy ulicy Miodowej odbyła się konferencja „Nowa dekada w wymiarze sprawiedliwości”. Jej organizatorem był Instytut Jana Olszewskiego.
W debatach panelowych udział wzięli m.in. sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, adwokat i były minister spraw wewnętrznych Ryszard Kalisz, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Wiesław Johann, profesor Zbigniew Cieślak, profesor Dariusz Dudek, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Kamil Szmid. Moderatorami dyskusji byli radca prawny i były wicemister sprawiedliwości Janusz Niedziela i adw. dr Karol Pachnik – pełnomocnik prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
W trakcie debaty większość panelistów zgodziła się co do tego, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy. Wszyscy paneliści stwierdzili, że Sądy powinny być jak najdalej od polityki. Profesor Cieślak podzielił się refleksją jaki powinien być sędzia – powinien być uczciwy, sprawiedliwy i dzielny. Uczciwy, to ten który podejmuje działanie niezależnie od skutków dla siebie. Sprawiedliwy, to ten który podejmuje decyzje niezależnie od skutków dla innych. Dzielny, to ten który podejmuje działanie niezależnie od skutków dla siebie i innych. Według Barbary Piwnik gwarancją niezawisłości sędziego jest jego ogromna i szeroka wiedza. Z kolei sędzia Johann kategorycznie stwierdził, że nie ma miejsca na układy i układziki w Krajowej Radzie Sądownictwa.
To pierwsza z serii konferencji Instytutu Jana Olszewskiego poświęcona zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości – zapewnił prezes Instytutu Jana Olszewskiego Wojciech Sadren.
Instytut Jana Olszewskiego przedstawił wypracowane przez zespół ekspertów stanowisko dotyczące kluczowych rozwiązań politycznych związanych z reformą sądownictwa. Komunikat Instytutu, załączony poniżej, zawiera również szereg postulatów odnoszących się do poprawienia pozycji człowieka w relacji z systemem wymiaru sprawiedliwości.