Nowa dekada w wymiarze sprawiedliwości – wnioski pokonferencyjne