Konferencja inaugurująca powstanie Instytutu Jana Olszewskiego