„Debata o Gospodarce” zorganizowana przez związek Pracodawcy RPW dniu 4 października odbyła się „Debata o Gospodarce” zorganizowana przez związek Pracodawcy RP. W debacie brał udział członek Instytutu Jana Olszewskiego Poseł na sejm RP profesor Zbigniew Girzyński. Prezentujemy wypowiedzi profesora Girzyńskiego.